Login

Login


v
Browser type is not supported
Browse: Unknown, Version: 0.0
Login


 


Důležité upozornění
Vážení uživatelé,
v souladu s povýšením aplikace na verzi 5.5. proběhlo několik výrazných změn. Zde si popíšeme klíčové změny, které se budou týkat uživatelů, jejichž licence obsahuje modul
„indiviuální oceňování (více o nové verzi 5.5. v sekci novinky):
  • Klasický modul „Individuální oceňování“ byl přejmenován na „Individuální oceňování – rozšířené“ a byl přidán nový modul „Individuální oceňování – základní“, který je určen pouze k ocenění OA a NU druhů vozidel.
  • Obsahuje-li Vaše licence druhy vozidel OA a NU, tak po přihlášení se místo úvodní strany s novinkami rovnou zobrazí nový modul „Individuální oceňování – základní“.
  • Obsahuje-li Vaše licence druhy vozidle OA, NU a další, tak po přihlášení se místo úvodní strany s novinkami rovnou zobrazí nový modul „Individuální oceňování – základní“ s tím, že pro ocenění jiných druhů než OA a NU je nutné přejít do modulu „Individuální oceňování – rozšířené“.
  • Neobsahuje-li Vaše licence druhy vozidel OA a NU, tak po přihlášení do systému se zobrazí standardní úvodní obrazovka a modul „Individuální oceňování – základní“ nebude přístupný.
 
 Váš Taxepert Team